Цонхыг хаах
Энэ холбоосыг найздаа илгээх

Хэнд:

Илгээгч:

Таны и-мэйл хаяг:

Гарчиг:

Тохиргооны мэдээлэл

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.164 seconds, 1.36 MB
Application afterRoute: 0.185 seconds, 1.55 MB
Application afterDispatch: 0.214 seconds, 1.73 MB
Application afterRender: 0.222 seconds, 1.78 MB

Санах Ойн Хэрэглээ

1884656

7 асуулга бүртгэгдсэн

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1701466494' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ekit15h8t2kbgqqkqmrmf6e817'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ekit15h8t2kbgqqkqmrmf6e817','1701470094','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1

0 хуучин асуулга бүртгэгдсэн

  Хэлний файлуудыг ачааллаа

  Орчуулагдаагүй Мөрний Оношлох

  Аль ч биш

  Орчуулагдаагүй Мөрний Дизайнер

  Аль ч биш